ติดตั้งอุปกรณ์ ตรวจวัดอุณหภูมิ และความชื้น ในห้อง เซิร์ฟเวอร์ ของบริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด

ทีมงานเข้าติดตั้งอุปกรณ์ ตรวจวัดอุณหภูมิ และความชื้น ในห้อง เซิร์ฟเวอร์ ของบริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด
ทางบริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด มีความต้องการระบบตรวจสอบ และเฝ้าระวัง พร้อมแจ้งเตือน อุณหภูมิ และความชื้นในห้องเซิร์ฟเวอร์  เพื่อให้มั่นใจว่า อุณหภูมิ และความชื้นของห้องอยู่ในช่วงที่ตั้งค่าไว้ ทำให้อุปกรณ์ไอที อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม  ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ไอที ทำให้เจ้าหน้าที่มั่นใจได้ว่า จะได้รับการแจ้งเตือน พร้อมแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที

อุปกรณ์เสริม เสาไฟแจ้งเตือนแบบไร้สาย ทำให้หากเกิดปัญหา ระบบจะทำการส่งสัญญาณให้เสาไฟ ที่อยู่ที่ป้อมยาม หรือจุดบริการที่เจ้าหน้าที่ประจำอยู่ ทราบถึงความผิดปกติ ดังนั้นจึงหมดกังวลเรื่องระยห่าง และการเดินสายหาย ถึงแม้นว่าจุดบริการจะอยู่ห่างจากจุดวัดอุณหภูมิก็ตาม

Recommended Posts

บทความแนะนำ