ระบบตรวจวัดอุณหภูมิ และความชื้นออนไลน์
ไร้สาย พร้อมแจ้งเตือน (REALTIME)

ระบบตรวจสอบอุณหภูมิ และความชื้น 24 ชั่วโมง ทำให้แน่ใจได้ว่า ยา สินค้า หรือผลิตภัณฑ์ จะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม เพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสีย หรือการติดเชื้อที่อาจเกิดขึ้น เนื่องจากการเน่าเสีย สามารถแจ้งเตือนให้เจ้าหน้าที่ ทราบได้ทันทีเมื่ออุณหภูมิผิดปกติจาก ที่กำหนดไว้ ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายของบริษัท

ระบบติดตามตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้น ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยี Bluetooth หรือ BLE 5.0 ที่ช่วยในเก็บข้อมูล ตรวจสอบ บันทึก แจ้งเตือน อุณหภูมิ และความชื้น ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อป้องกันความเสียหายของสินค้าอันเนื่องมาจากอุณหภูมิ หรือความชื้นที่ไม่ได้มาตรฐาน

สามารถต่อยอดใช้งานรวมกับ SENSOR หลากหลายรูปแบบ

อาทิเช่น DOOR SENSOR, LIGHT SENSOR เพื่อความแม่นยำในการใช้งาน หรือลดจำนวนการแจ้งเตือน (False Alarm) ที่อาจจะเกิดจากการเปิดปิดประตูตู้เย็น

BLE 5.0

3 years battery life

IP66 waterproof

Wireless -40 ~ 60℃
Wire -150 ~ 100℃

High-accuracy sensor included

Super Speedy WiFi 2.4GHZ
CPU & Bluetooth 5.0 Chipset

Max. 300-meter
Transmission Range

Up to 300 Bluetooth
Devices Scanned Per Second

IoT Cloud Platforms

Data Saved in SD Card,
Even if Network Disconnected

AMS

AMET MONITORING SYSTEM

ช่วยให้สามารถเก็บข้อมูล พร้อมทั้งยังสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ 24 ชั่วโมง มีระบบแจ้งเตือนเมื่ออุณหภูมิ หรือความชื้นออกนอกช่วงที่ตั้งค่าไว้

นอกจากนี้ยังสามารถดึงข้อมูลย้อนหลังออกเป็นข้อมูลดิบ หรือเป็นกราฟย้อนหลังได้ถึง 5 ปี ทำให้มั่นใจไม่ว่าจะเป็น ยา เวชภัณฑ์ สินค้า ภายในตู้แช่ หรือห้องจะอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน เป็นไปตามมาตรฐานสากล และมีประสิทธิภาพที่สุด

การแจ้งเตือน

หลากหลายกับการแจ้งเตือนไม่ว่าจะ Line, SMS, Email, Phone Call ทำให้ไม่พลาดทุกปัญหาที่เกิดขึ้น

Long Life Battery

Bluetooth Low Energy (BLE)
ยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่
ทำให้ใช้งานได้ตั้งแต่ 1 ถึง 5 ปี

Our Products

ระบบตรวจวัดอุณหภูมิ และความชื้นออนไลน์