เข้าติดตั้งตัววัดอุณหภูมิ และความชื้นให้กับ บริษัท ไพโอเนียร์ โลจิสติกส์ จำกัด

บริษัท ไพโอเนียร์ โลจิสติกส์ จำกัด มีความต้องการระบบตรวจวัดอุณหภูมิ และความชื้นในคลังสินค้า ห้องเย็น เพื่อตรวจวัดอุณหภูมิ และความชื้น เพื่อเฝ้าระวังพร้อมแจ้งเตือน หากอุณหภูมิ และความชื้นมีความผิดปกติ ทำให้สินค้า ที่อยู่ในคลังเสียหาย

ระบบตรวจวัดอุณหภูมิ และความชื้น ไร้สาย เก็บข้อมูลออยไลน์ พร้อมระบบแจ้งเตือนตลอด 24 ชม. ทำให้บริษัท ไพโอเนียร์ โลจิสติกส์ จำกัด มั่นใจได้ว่าสินค้าที่อยู่ในคลังสินค้า ไม่เสียหายจากอุณหภูมิ หรือความชื้นที่ผิดปกติแน่นอน

#ระบบตรวจวัดอุณหภูมิ และความชื้นออนไลน์ไร้สาย พร้อมแจ้งเตือน 24 ชม.
#ระบบตรวจวัดอุณหภูมิ และความชื้นออนไลน์ไร้สาย พร้อมแจ้งเตือน สามารถดึงข้อมูลได้ตลอดเวลา

Recommended Posts

บทความแนะนำ