บริการย้าย SERVER RACK สาย FIBER NAS ของบริษัท ACNielsen (THIALAND)

บริการย้าย SERVER RACK สาย FIBER NAS ของบริษัท ACNielsen (THIALAND)
บริการขนย้ายและติดตั้งอุปกรณ์ ดำเนินการโดย IT ผู้ชำนาญด้านงาน Data Center เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่า การ SHUTDOWN การขนย้าย เชื่อมต่อ เก็บสาย LAN สาย Fiber อุปกรณ์ต่อพ่วง UPS และ AC Power อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ไม่เสียหายในขณะขนย้าย และสามารถเปิดอุปกรณ์ทุกตัวขึ้น เพื่อรองรับการเริ่มต้นใช้งานอย่างราบรื่น และเต็มประสิทธิภาพ

ขอบคุณทางบริษัท ACNielsen (THIALAND) ที่เล่งเห็นถึงความชำนาญ และประสบการณ์ และให้โอกาส บริษัท ไอเดีย เฮ้าส์ เซ็นเตอร์ เข้าบริการ SHUTDOWN ระบบ ย้ายอุปกรณ์ และเปิดระบบ พร้อมใช้งาน

Recommended Posts

บทความแนะนำ